Instytut Fizyki  UMCS

 

Lublin 16 - 17 czerwca 2003 r.

 "Lepiej raz zobaczyć, 

 niż sto razy usłyszeć."

I OSDF - Poznań

-   programII OSDF - Katowice

-   programIII OSDF - Lublin 

program  z opisami doświadczeń

FOTOstrona        FOTO 2   

IV OSDF - Szczecin

-   program

prezentacje

V SOKDF - Wrocław

  program

VI SOKDF - Toruń

-programVII SOKDF  - Kraków

- programVIII SOKDF - Opole

- programIX OSDF - Łódź

- programX SOKDF - Ustroń

- programXI SOKDF - Warszawa

- programXII SOKDF - Gdańsk

- programXIII SOKDF – Poznań

- program
XIV SOKDF – Rzeszów

- programDo zobaczenia na XV spotkaniu w Lublinie 29 czerwca 2015 roku