Przed Instytutem Fizyki Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach.              

        II OSDF