Lepkość cieczy i gazów.

Opalescencja krytyczna

cieczy heksan/metanol.

 

Dr Marek Gołąb   UJ

       II OSDF          >