PROGRAM

V SPOTKANIA

OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU DEMONSTRATORÓW FIZYKI

Środa, 15.06.2005

IFD UWr.

Punkt programu

8.30-9.30

Śniadanie

9.30-10.00

Otwarcie

10.00-10.30


A. Rogulski, Remanenty IV

10.30-11.00

J. Milwicz, 1. Rezonans mechaniczny 2. Wirujące naczynie z cieczą 3. Prawo Archimedesa

11.00-11.30


A. Zięba, Dyfrakcja światła na tkaninach

11.30-12.00

Przerwa na kawę

12.00-12.45


E. Dębowska, U. Juszczyk, M. Nowakowski Różności

12.45-13.10


T. Greczyło, Wideopomiary z COACH 5

13.10-13.30

Ćwikliński , J. Jarosz, J. Pawlik, A. Szczygielska, Eksperymenty z ciekłym azotem

13.30-14.00

M. Głowacki, Z. Olesik, B. Kocik, A. Domagała, Wybrane paradoksy fizyczne

14.00-15.30

Obiad

15.30-16.00

K. Kopański, 1.Oszacowanie temperatury Słońca przy pomocy płytki strefowej Fresnela 2. Pomiar prędkości światła przy użyciu lasera i oscyloskopu

16.00-16.20

Ćwikliński , J. Jarosz, J. Pawlik, A. Szczygielska, Układ krążenia człowieka

16.20- 16.40

  1. Ćwikliński , J. Jarosz, J. Pawlik, A. Szczygielska,

1. Falownica II - rehabilitacja

2. Wspólny eksperyment z ciśnieniem

16.40-17.00

P. Stefański, Doświadczenia które powinny się udać ..., część I

17.00-17.30

Przerwa na kawę

17.30-18.00


A. Jendrzejczak, Zjawiska na powierzchni cieczy

18.00-18.15

A. Trzebuniak, Zestaw do demonstracji linii pola elektrycznego i magnetycznego

18.15-19.00


S. Habryło, Film o światowym roku fizyki na UAM

19.00


Kolacja

Czwartek, 16.06.2005

IF PWr.

Punkt programu

8.00-9.00

Śniadanie


9.00-9.10

Powitanie


9.10-9.40

  1. Ćwikliński , J. Jarosz, J. Pawlik, A. Szczygielska,

Ewolucja koncepcji ruchu od Arystotelesa do czasów obecnych - film z wykładu

9.40-10.10

A. Starnawski, W nawiązaniu do dyskusji w Szczecinie


10.10-10.30


M. Kułakowska, Wahadło magnetyczne

10.30-10.50


M. Kluza, Świat zmysłów

10.50-11.20

Przerwa na kawę

11.20-12.05


Firma Phywe, Nowości firmy PHYWE

12.05-12.35

T. Molenda, 1. Wybrane doświadczenia z grupy najpiękniejszych 2. Wybrane doświadczenia z optyki geometrycznej

12.35-13.00

M. Gołąb, S. Oksiutowicz, Pojemność i indukcyjność w obwodach prądu przemiennego

13.00-13.30

A. Zięba, Doświadczenia nagrodzone w V Ogólnopolskim Konkursie na Doświadczenia Pokazowe z Fizyki

13.30-14.30

Obiad


14.30-18.00

Wycieczka po Wrocławiu


19.00-22.00

Uroczysta kolacja (IFD UWr)


Piątek, 17.06.2005

IF PWr.

Punkt programu

8.00-9.00

Śniadanie


9.00-9.20

I. Nowak, Ogródek nowych słówek


9.20-9.40

P. Stefański, Doświadczenia które powinny się udać ..., część II

9.40-10.00

J. Olejniczak, Poglądowy model silnika Stirlinga


10.00-10.30

K. Służewski, Fizyczne eksperymenty historyczne w kształceniu nauczycieli

10.30-11.00

R. Poprawski, A.Kolarz, A. Ciżman, Kilka doświadczeń z kawałkiem drutu

11.00-11.30

Przerwa na kawę


11.30-12.15

H. Ratajczyk, Doświadczenia z myszką


12.15-12.30

A. Kozłowski, Zjawisko fotoelektryczne, fotokomórka


12.30-12.45

J. Ciemniewski, Chinski ping-pong


12.45-12.55

T. Molenda, Refleksje dotyczące upublicznienia aktywności Klubu Demonstratorów Fizyki poprzez stronę IV OSDF w Szczecinie

13.30-14.00

Zakończenie


14.00

Obiad