Program VI Spotkania Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów FizykiToruń, 26-28 czerwca 2006r.Poniedziałek, 26.06.2006

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:30

Uroczyste otwarcie Spotkania

10:30 - 11:00

Od silnika Stirlinga do wirtualnego światłopisu (UAM)

11:00 - 11:15

Eksperymenty z falami elektromagnetycznymi (B. Kocik - Akad. J. Długosza w Częstochowie)

11:15 - 11:45

Wybrane pokazy z mikrofal i z optyki geometrycznej (J. Olejniczak - UŁ)

11:45 - 12:15

Przerwa na kawę

12:15 - 13:15

Pokaz uczniów (UMK)

13:15 - 13:45

Eksperymenty historyczne (J. Turło - UMK)

13:45 - 15:00

Obiad

15:30 - 15:50

Wybrane doświadczenia z magnesami neodymowymi (T. Molenda - Uniwersytet Szczeciński)

15:50 - 16:10

Zestawy doświadczalne z wieloma pytaniami (A. Trzebuniak - UO)

16:10 - 16:20

Doświadczenia różne (UMK)

16:20 - 16:30

Hydrauliczny model lasera ( UMK)

16:30 - 16:45

Przerwa na kawę

16:45 - 17:00

Wielkogabarytowy miernik napięcia i natężenia prądu (T. Więcek - Polit. Rzeszowska)

17:00 - 17:30

 Remanenty V (A. Rogulski)

17:30 - 17:50

 Doświadczenia różne (UŚ)

18:00 - 19:00

Wyjście do Planetarium

19:15 - 20:30

Kolacja
Wtorek, 27.06.2006

9:30 - 9:45

Transformator Tesli (J. Ciemniewski, K. Kiszczak - UMCS)

9:45 - 10:00

Kolekcja ptaszków ...(U. Juszczyk - UWr)

10:00 - 10:30

Walki Robotów (M. Zieliński - UMK)

10:30 - 10:40

Drgania wymuszone. Rezonans (L. Wicikowski - Politechnika Gdańska)

10:40 - 10:50

(A. Kozłowski - Politechnika Gdańska)

11:00 - 11:15

Przerwa na kawę

11:15 - 11:30

Świat zmysłów (M. Kluza - Muzeum UJ)

11:30 – 11:45

Dlaczego grają dzwony (K. Przegiętka - UMK)

11:45 – 11:55

Nowe pomysły edukacyjne (I. Nowak - Muzeum Inż. Miejskiej w Krakowie)

11:55 – 12:10

Budujemy poduszkowiec (P. Mazurkiewicz - Muzeum Inż. Miejskiej w Krakowie)

12:15 – 13:45

Eksperymenty wspomagane komputerowo (J. Turło - UMK)

13:45 – 15:00

Obiad

15:30 – 15:45

Silnik Stirlinga (A. Hajdusianek - PWr)

15:45 – 16:00

Ruch po okręgu. Reguła Lenza (J. Milwicz)

16:00 – 16:15

Model elektrowni (UMK)

16:15 – 17:00

Zwiedzanie FAMO, Pracowni fiz.

18:00 – 19:00

Wyjazd do Centrum Astronomii

19:00 – 22:00

Ognisko
Środa, 28.06.2006

9:30 - 10:00

Wykorzystanie zestawu mikrofalowego do pokazania ...(P. Stefański - UŁ)

10:10 – 10:30

Prezentacja biblioteki filmów dydaktycznych (UŚ)

10:30 – 10:45

Doświadczenia z kamertonami (UMK)

10:45 – 11:00

Przerwa na kawę

11:00 – 11:45

Uroczyste zakończenie Spotkania

11:45 – 14:00

Zwiedzanie Torunia

14:00 – 15:00

Obiad