II Ogólnopolskie Spotkanie Demonstratorów Fizyki, Katowice, 17 – 18 czerwca 2002 r.

P R O G R A M

Niedziela

 16.06

Poniedziałek

17.06

Wtorek

18.06

 900-1000

Rejestracja w sekretariacie Spotkania Instytut Fizyki, Uniwersytecka 4

Wahadło Wilberforce’a – E.Dębowska,J.Więckowska, U.Juszczyk

1000-1100 Otwarcie Spotkania - W.Nawrocik, K.Roleder, A.Ratuszna, J.Sładkowski Lepkość cieczy i gazów, Opalescencja krytyczna cieczy heksan/metanol – M.Gołąb
Wpływ bezwładności na odkształcenie łamanego kija – A.Trzebuniak
Siły bezwładności w wirujących układach – J.Jarosz, A.Szczygielska Chaos deterministyczny – A.Kozłowski, A.Kuczkowski
1100-1200 EUPEN – W.Nawrocik

Przerwa na kawę

Przerwa na kawę

1200-1300 Butelka Lejdejska, Reguła Lenza,Efekt tunelowy dla światła, Dyfrakcja, interferencja – od fal na wodzie do fal materii – J.Olejniczak Lewitacja elektromagnetyczna, Silnik elektrostatyczny, Ciśnienie średnie i chwilowe – A.Starnawski
Wahadło chaotyczne. Deska Galtona – M.Kułakowska
1300-1400 Falowy obraz odwzorowania optycznego

Spójność światła – K.Wójcik, J.Pawlik

Dyfrakcja na modelu sieci krystalicznej – J.Szram
Pomoce dydaktycze – A.Rogulski
Ciała w ruchu przyspieszonym – T.Molenda
1400-1500 Początek  doby hotelowej  1400

Obiad

Obiad

1500-1600 Kozienalia, Muzeum Fizyki

video – J.Ciemniewski

Zwiedzanie Zakładu Dydaktyki Fizyki

Przerwa na kawę

Interferencja fal elektromagnetycznych – M.Karpierz, R.Rutkowski

Zwiedzanie

Pracowni Mikroskopii Elektronowej 

(II Pracownia Fizyczna)

1600-1700

Wyjście z Hotelu UŚ – spacer do Planetarium

(1620)

Opory ruchu – R.Gieniusz
Problemy dydaktyki fizyki - dyskusja Podsumowanie Spotkania, ustalenie miejsca następnego Spotkania.Zakończenie
1700-1800

Wizyta w Planetarium Śląskim

Poczęstunek w Klubie Instytutu Fizyki

1800-1900