III Ogólnopolskie Spotkanie Demonstratorów Fizyki

Instytut Fizyki UMCS 

Lublin, 16-17 czerwca 2003 r.

PROGRAM SPOTKANIA

Godzina

Poniedziałek

16.06

Wtorek

17.06

900 – 1000

Rejestracja uczestników Spotkania

Instytut Fizyki UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1

pok. 101 (I piętro)   wejście  od   ul. Radziszewskiego

Zwiedzanie Muzeum Fizyki

Dr Zdzisław Wojciech Zarębski

Doświadczenie z optyki geometrycznej          (ok. 15 min.)

Dr inż. Piotr Grygiel, Rafał Wojtas, mgr inż. Andrzej Kozłowski

1000 - 1100

Otwarcie Spotkania

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik

Prof. dr hab. Mirosław Załużny

Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński

Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński

Wypychanie dielektryka z pola elektrycznego       (ok. 10 min.)

Mgr Józefa Więckowska, Urszula Juszczyk

Interaktywna wystawa doświadczeń w Szczecinie - film    ( ok. 30 min.)

Dr Tadeusz Molenda

1100 - 1200

W świecie ładunków i prądów elektrycznych     (ok. 45 min)

Mgr Juliusz Ciemniewski, mgr Krzysztof Kiszczak

Przerwa

na kawę

Przerwa

na kawę

Wykłady otwarte na Wydziale Fizyki UAM - film     (ok. 30 min.)

Dr Stefan Habrylo

1200 - 1300

Moment bezwładności

Niezależność ruchów

Fala stojąca                       (ok. 45 min.)

Dr Jerzy Jarosz, dr Aneta Szczygielska, mgr Janina Pawlik

Zmiana orientacji domen w ferromagnetyku zewnętrznym polem magnetycznym               (ok. 15 min.)

Mgr Andrzej Trzebuniak

Zjawisko fluorescencji w roztworze chlorofilu

                          (ok. 30 min.)

Dr Aleksandra Jendrzejczak.

 

Remanenty 1                    ( ok. 25 min.)

Mgr Antoni Rogulski

Prototypowe urządzenie do lewitacji magnetycznej. (10 min.)

 Dr Adam Starnawski

1300 - 1400

Furierowska analiza prostokątnego sygnału mechanicznego       (ok. 30 min.)

Dr Jan Olejniczak

Fizyka cieczy i gazów                ( ok. 30 min. )

Dr Zdzisław Wojciech Zarębski

Rezonans elektryczny w układzie 2 butelek  lejdejskich. 

Fala podłużna w pręcie metalowym.       

Spirala Rogeta.

Krystalizacja przechłodzonego tiosiarczanu sodowego obserwowana w świetle spolaryzowanym.

Dr Marek Gołąb                            (ok. 15 min.)

Trzeci sposób uzyskania koni mechanicznych z równania stanu gazu doskonałego – silnik Stirlinga            (ok. 25 min.)

Mgr Piotr Stefański

1400 - 1500

Obiad

 Obiad

1500 - 1600

Czy warto eksperymentować ?    wykład      (ok. 45 min.)

Prof. dr hab. Leszek Michalak

Zwiedzanie pracowni dydaktycznych Instytutu Fizyki

1600 - 1700

Dyskusja, oraz ustalenie miejsca następnego Spotkania

Dyskusja kończąca Spotkanie

- dla wytrwałych kawa

1700 - 1900

Wspólna kolacja

 
Czekamy na uwagi

 

i opisy prezentacji.