Trzecie jabłko spadło, ale rośnie już czwarte.

       

I OSDF  program    

Spotykamy się w Szczecinie.

II OSDF  program      

III OSDF program z opisami doświadczeń   FOTOstrona FOTO 2 FOTO 3
IV OSDF