Zmiana orientacji domen w ferromagnetyku zewnętrznym polem magnetycznym

 

Andrzej Trzebuniak

Uniwersytet Opolski

 

Zmianę orientacji domen można zademonstrować wykorzystując płytkę irlandzkiej firmy Lennox. Obserwacja obszarów jednakowego namagnesowania jest możliwa w świetle przechodzącym przez próbkę umieszczoną w okienku płytki. Próbka otoczona jest zwojnicą dzięki, której można zmieniać natężenie zewnętrznego pola magnetycznego w kierunku prostopadłym do płaszczyzny obserwacji, zmienia to obraz rozkładu domen magnetycznych. Widoczny efekt występuje przy powiększeniu rzędu 100x - 300x. 

 

 

 

 

 

 

Obraz z mikroskopu można odwzorować kamerą podłączoną do monitorów lub projektora multimedialnego 

 

 

Po każdym usunięciu zewnętrznego pola, obszary jednakowego namagnesowania pozostają w równowadze tworząc charakterystyczne meandry o różnej jasności.

 

 

 

Do demonstracji tzw. szumów Barkchauzena wykorzystano niewielką zwojnicę wypełnioną w środku prętami badanego ferromagnetyka.

Końcówki zwojnicy podłączono do wzmacniacza i głośnika. Podczas zmiany orientacji domen w prętach przy zbliżaniu magnesu, słychać charakterystyczne trzaski i szumy będące konsekwencją prądu indukowanego w zwojnicy.

 
ß

PROGRAM III OSDF 

 à